La luna di Marzia Bianchi 07-03-1981

La luna di Marzia Bianchi

07-03-1981 argento 900, fosforo, resina diametro Cm 7